Drivstoffpriser

Henter inn priser på drivstoff fra ønskede stasjoner.
Stasjonsnavn finnes  i appen Drivstoffpriser (Android og Apple)

Koden under importeres inn i Node Red og justeres etter eget behov