Automatisere copyright i footer.php

For å slippe å endre årstall i footer.php hvert år, vil denne kodesnutten gjøre årstallet dynamisk slik at det oppdateres automatisk

<?php echo date('Y'); ?>

Det kan da se f.eks slik ut

Copyright © 2010 - <?php echo date('Y'); ?> hkroed.com

Legg igjen en kommentar