HKRoed

Hans Kristian Røed

Marker rad(er) hvis celle er lik tekst

Logo Google Sheets

Radene i A1:C10 skal markeres hvis A er lik teksten i D1. Betinget formatering Marker område: A1:C10 Den tilpassede formelen er: =$A1=INDIRECT(«D1»)