Bekreft via meldingsboks

Meldingsboks med Ja eller Nei. Ja kjører skript, Nei skriver til logg

function Bekreft() {
 // Display a dialog box with a message and "Yes" and "No" buttons. The user can also close the dialog by clicking the close button in its title bar.
 var ui = SpreadsheetApp.getUi();
 var response = ui.alert('Melding', 
ui.ButtonSet.YES_NO);

 // Process the user's response.
 if (response == ui.Button.YES) {
  KjørSkript();
 } else {
  Logger.log('Valgte nei');
 }
}

Dynamiske datavalideringslister

Bruke 2 stk datavalideringslister i Google Sheets, der liste nr 2 velges ut ifra hva som blir valgt i liste nr 1

function onEdit(e) {

    //SpreadsheetApp.getActive()

    var sh = e.source.getActiveSheet(),
    allValues, list,
    
    /* easy to change' variables */
    
    sheet = 'NavnPåArk',
    sheetWithLists = 'NavnPåArkMedLister',
    rangeWithLists = 'C1:G10', //Område med lister, der første rad er overskriftene (liste 1)    
    colValidation = 2, //1=A, 2=B... Kolonnen med første liste
    secondValidationOffset = 1; //forskyvningskolonner mot høyre til neste kolonne med lste
  
  /*check conditions*/
  if (sh.getName() !== sheet || e.range.columnStart !== colValidation || e.range.rowStart < 2 || typeof e.value == 'object') return;
  
  /*get all values from the sheet with the lists (cached after the first run)*/
  allValues = getFromCache_(sheetWithLists, rangeWithLists)
  
  /*get the correct list(column) and remove the header*/
  list = allValues.map(function (v, i) {
    return v[allValues[0].indexOf(e.value)]
  }).splice(1);
  
  /*set the validation in offset column*/
  e.range.offset(0, secondValidationOffset)
    .setDataValidation(SpreadsheetApp.newDataValidation()
      .requireValueInList(list)
      .build());
}

function getFromCache_(sheetName, range) {

  var key = 'DE_' + sheetName,
    c = CacheService.getPublicCache(),
    d,
    t = c.get(key);
  if (t) {
    d = JSON.parse(t);
  } else {
    d = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet()
      .getSheetByName(sheetName)
      .getDataRange()
      .getValues();
    c.put(key, JSON.stringify(d));
  }
  return d;
}

Gå til neste ledige rad etter åpning

Etter åpning av en Google Sheets-arbeidsbok, så settes aktiv celle i neste ledige rad i et valgt ark

function onOpen() {
  var sheet = SpreadsheetApp.getActive()
    .getSheetByName('NavnPåArk'),
    lr;
  var val = sheet.getRange('C:C') // Kolonne for sjekk etter neste ledig
    .getValues();
  for (var i = 0, vLen = val.length; i < vLen; i++) {
    if (!val[i][0] && i > 2) {
      lr = i + 1;
      break;
    }
  }
  sheet.setActiveRange(sheet.getRange('C' + lr)) //Ønsket kolonne for celle skal bli aktiv
}