HKRoed

Hans Kristian Røed

Skjule 0-verdier

Logo Google Sheets

Skjuler 0-verdier i tabell med vekslende farger Merk celleneFormat -> Tall -> Flere formater -> Tilpasset tallformat0;-0;;@

Bekreft via meldingsboks

Logo Google Sheets

Meldingsboks med Ja eller Nei. Ja kjører skript, Nei skriver til logg function Bekreft() { // Display a dialog box with a message and “Yes” … Les mer