HKRoed

Hans Kristian Røed

Skjule 0-verdier

Logo Google Sheets

Skjuler 0-verdier i tabell med vekslende farger Merk celleneFormat -> Tall -> Flere formater -> Tilpasset tallformat0;-0;;@