HKRoed

Hans Kristian Røed

Skjule 0-verdier

Skjuler 0-verdier i tabell med vekslende farger

Merk cellene
Format -> Tall -> Flere formater -> Tilpasset tallformat
0;-0;;@

Legg igjen en kommentar