HKRoed

Hans Kristian Røed

Smartstyring av varme

Smartstyring av varmepumpe og panelovn.

Varmepumpe er “dum”, altså uten noen form for annen styring enn fjernkontroll.
Satt opp en Broadlink RM4C Mini Universal Remote, og tok opp de funksjonene jeg ønsket (av/på, temp og viftehastighet)

Opprettet egen styring i NR som gir meg muligheten til å se nåværende moduser i HA, samt slå av/på, endre temp og viftehastighet.

Varmepumpa er en Mitsubishi Kirigamine 6,6

For styring av panelovn (800W) brukes smartplugg fra Proshop.

Logo Home Assistant

Bruker PowerSaver og noden “Lowest Price” for å finne de 12 billigste timene i døgnet, og setter Globalcontext til true

Hvis Nordpool-prisen er lavere enn estimert strømstøttepris denne mnd, settes GlobalContext til true.

Jo nærmere slutten av måneden en kommer, jo sikrere er prisen. Derfor:
Dag 1-10 må Nordpool-prisen være 2 kr under estimert strømstøttepris for å sette GlobalContext til true.
Dag 11-20 må Nordpool-prisen være 1 kr under estimert strømstøttepris for å sette GlobalContext til true.
Dag 21-25 må Nordpool-prisen være 0,5 kr under estimert strømstøttepris for å sette GlobalContext til true.
Dag 26-31 må Nordpool-prisen være 0,2 kr under estimert strømstøttepris for å sette GlobalContext til true.
Dette må muligens justeres da strømprisene er veldig ustabile.

Mitt hus er hønngammelt, og selvom det bl.a. er etterisolert, så er 1.etg veldig kald. Spesielt når det blåser.
For å kunne få en stabil styring av oppvarming, bruker jeg snitt-temperaturen fra 3 rom (2 rom i 1. etg, og 1 rom i 2. etg).
Først regnes snittet ut pr rom, der jeg tar snittet av de siste 30 verdiene (1 time)
Disse snittene brukes igjen for å regne ut snittet for hele huset.
Disse snittverdiene settes i en Globalcontext som enten “stigende”, “stabil”, eller “synkende” basert på kriterier fra forrige verdi.

Lenke til JSON-kode hos Pastebin her

I tillegg kjøres en tempsjekk 1 gang pr time (rett før hel) som ser om temp i noen av rommene er for lav eller høy.
true eller false dyttes til en GlobalContext
Hvis det fyres i vedovnen, settes en egen GlobalContext med true eller false

For å kunne styre varmepumpen, måtte jeg opprette egne script for hver enkelt knapp på fjernkontrollen,
Power: av og på
Temp: 16-31
Vifte: 1-4 og auto

All styring av pumpa går igjennom disse hjelperne foran hvert script, slik at riktig output settes.

Lenke til JSON-kode hos Pastebin her

For å få det litt ryddigere, satte jeg opp alle modusene under hverandre, med “LinkOut”-node til ønsket “LinkIn”-node

Hoved-smartstyringen baserer seg på

1. om modus er Auto eller Manuell (må være Auto)
2. om Nordpool-prisen er lav (må være false)
3. om Nordpool-prisen er lavere enn estimert strømstøttepris (må være false)
4. om det er for kaldt i ett av rommene (må være false)
5. om det fyres i vedovnen (må være false)

Før temp og pumpehastighet justeres, sjekkes  det først snitt-temperaturen i huset. Så sjekkes det hvor på skalaen temperaturen ligger, og deretter justeres evt temp og viftehastighet.

Hvis Nordpool-prisen er innenfor PowerSavers betingelser, sjekkes det om snitt-temp i huset er under 22. Hvis ja, så økes temp og viftehastighet utifra hvor kaldt/varmt det er i huset

Hvis estimert strømstøttepris er true, så sjekkes det om snitt-temp i huset er under 23. Hvis ja, så økes temp og viftehastighet utifra hvor kaldt/varmt det er i huset.
Denne har som formål og varme opp huset skikkelig inntil prisen stiger igjen.

Lenke til JSON-kode hos Pastebin her

Kortet som vises i HA.

1. rad: Status, temp SP, vifte, Skru av/på, velg manuell eller auto-modus
2. rad: velg ønsket temp SP
3. rad: velg ønsket viftehastighet

Jeg startet med Home Assistant våren 2022, og Node Red noe etter det, så jeg er forholdsvis nybegynner.
Sikkert flere, og bedre, måter å løse dette på. Men dette funker for meg 🙂

En kommentar om “Smartstyring av varme”

Legg igjen en kommentar