HKRoed

Hans Kristian Røed

Bekreft via meldingsboks

Meldingsboks med Ja eller Nei. Ja kjører skript, Nei skriver til logg

				
					function Bekreft() {
 // Display a dialog box with a message and "Yes" and "No" buttons. The user can also close the dialog by clicking the close button in its title bar.
 var ui = SpreadsheetApp.getUi();
 var response = ui.alert('Melding', 
ui.ButtonSet.YES_NO);

 // Process the user's response.
 if (response == ui.Button.YES) {
    KjørSkript();
 } else {
   Logger.log('Valgte nei');
 }
}
				
			

Legg igjen en kommentar