HKRoed

Hans Kristian Røed

Bekreft via meldingsboks

Logo Google Sheets

Meldingsboks med Ja eller Nei. Ja kjører skript, Nei skriver til logg function Bekreft() { // Display a dialog box with a message and «Yes» … Les mer

Dynamiske datavalideringslister

Logo Google Sheets

Bruke 2 stk datavalideringslister i Google Sheets, der liste nr 2 velges ut ifra hva som blir valgt i liste nr 1 function onEdit(e) { … Les mer

Gå til neste ledige rad etter åpning

Logo Google Sheets

Etter åpning av en Google Sheets-arbeidsbok, så settes aktiv celle i neste ledige rad i et valgt ark function onOpen() { var sheet = SpreadsheetApp.getActive() … Les mer