HKRoed

Hans Kristian Røed

Gå til neste ledige rad etter åpning

Etter åpning av en Google Sheets-arbeidsbok, så settes aktiv celle i neste ledige rad i et valgt ark

				
					function onOpen() {
  var sheet = SpreadsheetApp.getActive()
    .getSheetByName('NavnPåArk'),
    lr;
  var val = sheet.getRange('C:C') // Kolonne for sjekk etter neste ledig
    .getValues();
  for (var i = 0, vLen = val.length; i < vLen; i++) {
    if (!val[i][0] && i > 2) {
      lr = i + 1;
      break;
    }
  }
  sheet.setActiveRange(sheet.getRange('C' + lr)) //Ønsket kolonne for celle skal bli aktiv
}
				
			

Legg igjen en kommentar